پرينت

دستگاه غبارگير - تر

دستگاه غبارگیر تر
در این سیستم مکانیزم اصلی فیلتراسیون بر پایه شستشوی هوا توسط آب میباشد. این سیستم در جذب آلاینده های ذرات وگازهای محلول در آب کارآئی خوبی داشته و امکان استفاده از آن در آلاینده های داغ یک مزیت محسوب میشود.در این سیستم ذرات سنگین شده توسط آب، بر اساس خاصیت های دینامیکی ( اینرسی،ته نشینی، همچسبی) ازهوا جدا شده و توسط سیستم جذب میگردد. در انتخاب این نوع سیستم غبارگیر میبایست موارد زیر بدرستی مورد بررسی قرار گیرد.
-پیش بینی میزان مصرف آب سیستم
-پیش بینی جرم موجود در آب و عدم تشکیل رسوب برروی نازلها
- پیش بینی وضعیت تصفیه آب آلوده خارج شده از سیستم
مقاومت سیستم در مقابل خوردگی-    

محصولات و خدمات

کابران آن لاین

ما 111 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم