پرينت

دستگاه غبارگير - پالس جت فيلتر پارچه‌اي

این نوع سیستم غبارگیر یکی از رایج ترین سیستمهای تصفیه هوا است که در انواع صنایع  دارای آلودگیهای دوده-ذرات-وغباری مورد استفاده قرار میگیرد.
هوای آلوده از محل پیدایش  توسط هودها  جمع آوری  شده وتوسط شبکه کانالهای هوا به سیستم تصفیه هوا ( غبارگیر) هدایت میشوند.
فیلترهای هوا  از نوع پارچه ای بوده که به صورت استوانه ای داخل دستگاه غبارگیر قرار میگیرند  .
متناسب با انواع آلودگیها وشرایط کارکرد انواع مختلف فیلتر از انواع خاص الیاف و پارچه طراحی وبه کار برده میشود.
انرژی مورد نیاز برای ایجاد مکش و برقراری جریان در هودها –کانالهای هوا و فیلترهای تصفیه کننده هوا توسط فن سانتریفوژ سیستم تامین میگردد.ذرات موجود در هوای آلوده  در حین عبور از فیلترها –توسط فیلتر جذب شده و فر آیند تصفیه هوا صورت میگیرد.
پس از مدتی کارکرد فیلترهای هوا به صورت خودکار توسط سیستم پالس جت تمیزکاری میشوند.. سیستم پالس جت مکانیزمی است که با استفاده از شیرهای فرمان-ونتوری ونازلهای دقیق-هوای فشرده  معکوس را به یک پالس فوق سریع ویک جت پرفشار تبدیل میکنداین سیستم در حین فرآیند فیلترسیون هوا –بدون ایجاد وقفه در سیستم فیلترها را به صورت کامل تمیز میکنداین سیستم غبارگیر کم استهلاک بوده و برای کارکرد طولانی و دائم در شرایط آلودگی غلیظ کاملا مناسب میباشد.


تصفیه هوای صنعتی- دستگاه غبار گیر صنعتیتصفیه هوای صنعتی - انواع فیلتر غبار گیرغبارگیر صنعتی - انوع نازل و شیرها

محصولات و خدمات

کابران آن لاین

ما 88 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم